Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy v rámci 14 dní je platné pre každú objednávku ktorá nebola vytvorená na IČO!

Produkt nesmie byť používaný, musí byť vyčistený a vrátený so všetkým príslušenstvom, tak ako ste ho obdržali. Odstúpiť od zmluvy môžete akoukoľvek formou (email, pošta, telefonicky...). Odporúčame následujúce kroky pre urýchlenie vybavenia odstúpenia od zmluvy v rámci 14 dní.

Následný postup vrátenia tovaru:

 1. Vyplniť formulár a priložiť ho k produktu
 2. Nezabudnúť vyplniť číslo účtu v tvare IBAN
 3. Starostlivo zabaliť balíček a priložiť faktúru (postačí aj kópia)
 4. Zaslať balíček prepravcom k nám na adresu:
 • ARMYCO s.r.o.
 • Rakoľuby 796
 • 91631 Kočovce

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá, v prípade:

 • na predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený(zubné kefky, kozmetika atď... )
 • na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak poruší kupujúci ich originálny obal
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby

Zásielky zaslané na inú adresu, prípadne zaslané na dobierku nebudú prevzaté!

V prípade, že bol tovar objednaný podnikateľom, tzn. právnickou osobou alebo osobou, ktorá tovar objednala v rámci svojej podnikateľskej činnosti (v skratke - objednávka na IČO) možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy v priebehu 14 dní sa na tieto objednávky nevzťahuje.

Akékoľvek otázky smerujte na mail: info@armyco.sk